„Czysta Gra 2015” - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

„Czysta Gra 2015”

PROJEKTY i KONKURSY

IV Turniej Piłkarski   „Czysta Gra”o Puchar Starosty Powiatu Wołowskiego Lubiąż’ 2015
17 kwietnia (piątek) 2015 roku,  godz. 9.00 – 13.00.


1. Organizatorzy:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wulkan” Lubiąż, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Chorych w Lubiążu.

2. Miejsce:
Boisko „Orlik” przy ZSS w Lubiążu  w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

3. Termin
17 kwietnia (piątek) 2015 roku,  godz. 9.00 – 13.00.

4. Cel:
Popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowania sportem, wspomaganie inicjatyw młodzieżowych, propagowanie zasad czystej gry, profilaktyka narkotykowa i alkoholowa.

5. Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają osoby zaproszone przez organizatora  i zgłoszone przez szkoły lub kluby.

6. Warunki uczestnictwa:
Każda drużyna przedstawi sędziemu tuż przed rozpoczęciem rozgrywek imienną listę zawodników, podpisaną przez kierownika grupy, (numery przy nazwisku, zgodne z numerami znajdującymi się na koszulkach).
Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

7.  Zasady gry:
Drużyna może zgłosić 12 zawodników, minimum 5 – ciu.  W jednym momencie na boisku może się znajdować pięciu zawodników jednej drużyny, (4 w polu + 1 bramkarz).
Mecze odbywają się w systemem „półfinały i finały”.
Czas gry wynosi 2 x 15 min ze zmianą stron (przerwa 3 – 5  minutowa)
Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”.
Po wybiciu piłki na widownię, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.
Wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez bramkarza.
Pole karne oznaczone jest w obrębie jego linii (na niebiesko).
Pozostałe zgodnie z przepisami piłki nożnej.

8.  Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.
Za remis 1 pkt.
Za przegraną 0 pkt.

9. Kolejność:
O zajęciu miejsca decyduje: ilość zdobytych punktów.
Przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów o zajęciu miejsca decyduje:
bezpośredni pojedynek zainteresowanych zespołów, różnica bramek, większa liczba strzelonych goli.10. Dyscyplina:
W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: 1 min, 2 min, całkowite wykluczenie.
W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być całkowicie wykluczony z rozgrywek.

11. Klasyfikacje i nagrody:
Zespołowe:
Każda drużyna zajmująca miejsce 1-5 otrzymuje dyplom. Zwycięska drużyna – puchar Zwycięzców. Drużyna grająca czysto - puchar Fair Play.
Przy ocenie drużyn w klasyfikacji Fair Play bierze się pod uwagę: szanowanie innych graczy i sędziego, ilość fauli, używanie wulgaryzmów, postawę zawodników w całym czasie od oficjalnego rozpoczęcia turnieju do jego zakończenia.
Indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju – puchar i dyplom
Najlepszy strzelec turnieju - dyplom
Najlepszy bramkarz turnieju - dyplom

12. Sprawy inne:
Organizatorzy zabezpieczają:
Obsługę sędziowską.
Opiekę medyczną.
Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.
Drużyny ubezpieczają się na swój koszt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
Na terenie rozgrywania imprezy obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
Za udział zawodników, ich zgody medyczne do udziału w tego typu imprezach oraz zgody rodziców odpowiada opiekun drużyny.

          Interpretacji powyższego regulaminu i ostateczne decyzje podejmuje Sędzia Główny.
               
                                                                                                                 Sędzia Główny
                                                          
                                                                                                                                 mgr Grzegorz  Kucharczyk


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego