„Wszyscy mamy równe szanse” - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

„Wszyscy mamy równe szanse”

PROJEKTY i KONKURSY

  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 stycznia 2014 r.

na wykonanie usług – przeprowadzenie:

- w
arsztatów z arteterapii - dokument do pobrania
- w
arsztatów muzycznych - dokument do pobrania
- zaję
ć logopedycznych     - dokument do pobrania
- w
arsztatów teatralnych   - dokument do pobrania

w  projekcie „Wszyscy mamy równe szanse”, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kamerton w partnerstwie z Powiatem Wołowskim w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego