Predyspozycje zawodowe - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Predyspozycje zawodowe

PROJEKTY i KONKURSY

 Predyspozycje zawodowe     

   
Każdy z nas jest jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną osobą. Nasz charakter, temperament, uzdolnienia i zainteresowania określają nasze możliwości, także edukacyjne i zawodowe. Jedna z najważniejszych decyzji jaką podejmujemy w życiu to wybór zawodu czy kierunku nauki. Nie powinna być ona podejmowana pod wpływem chwili. Wybór, jakiego dokonamy, może mieć wpływ na całe nasze życie. Może dać nam poczucie zadowolenia lub jego brak. Źle wybrany zawód to źródło frustracji i stresu. Warto więc podjąć decyzję racjonalnie, w oparciu o wiedzę na temat swoich predyspozycji zawodowych. Predyspozycje zawodowe to wrodzone skłonności do wykonywania danego zawodu. Związane są z cechami charakteru, uzdolnieniami posiadanymi przez każdą daną osobą. Którakolwiek z naszych cech, dobrze wykorzystana, może stać się źródłem naszej siły i przynosić nam w życiu korzyści. Człowiek o twórczym, kreatywnym myśleniu źle będzie się czuł w pracy, w której wymaga się wykonywania rutynowych działań i dostosowywania się do ściśle ustalonych reguł. Dla osoby dynamicznej, lubiącej zmiany praca za biurkiem może być nudna i mało satysfakcjonująca. Dlatego wśród uczniów gimnazjum i liceum w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu przeprowadzono ankietę predyspozycji zawodowych. Ankieta była opracowana i przeprowadzona przez szkolnego doradcę zawodowego. Wyniki ankiety, wraz z komentarzem były omówione na forum klasy, indywidualny komentarz przekazano poszczególnym uczniom. Wykorzystano również dostępne w szkole Testy kariery: Test "Samoocena zainteresowań zawodowych" i Test „Preferencji i predyspozycji zawodowych”. To pozwoliło na rozpoznanie predyspozycji zawodowych uczniów i mam nadzieję w przyszłości pomoże im w trafnym wyborze zawodu.


Agnieszka Gnatiuk
szkolny doradca zawodowy


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego