Szkoła zawodowych perspektyw - ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła zawodowych perspektyw

PROJEKTY i KONKURSY

Szkoła zawodowych perspektyw- Ogólnopolskim Konkurs dla szkół
Konkurs odbywa się w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, realizuje zadania przewidziane regulaminem konkursu. Po ich prawidłowym zrealizowaniu otrzymamy tytuły
„Szkoła zawodowych perspektyw” i dyplom honorowy.

Regulamin konkursu:
• Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy (koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego/osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji w szkole) oraz jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła zawodowych perspektyw” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
Harmonogram realizacji zadań konkursu „Szkoła zawodowych perspektyw”

Lp.  Zadanie Termin realizacji Odpowiedzialni

1. Spotkanie ze specjalistą ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego (lub osobą pełniącą tę funkcję w szkole). Pogawędka nt. Jak planować swoją przyszłość, jak wybór szkoły wpływa na nasze dalsze losy, dlaczego warto uczyć się języków obcych.
Luty 2015 - A. Gnatiuk

2. Firma rodzina, czy „z dziada pradziada”. Czy w Twojej okolicy istnieją firmy prowadzone przez jedną rodzinę od pokoleń? Poznaj ich historię i przedstaw w postaci felietonu. Marzec 2015 - A. Gnatiuk

3. Zapomniane zawody i ich znaczenie dla życia lokalnej społeczności. Przedstaw przykłady zawodów, których przedstawicieli brakuje w Twojej okolicy (np. kowal, szewc). Luty-marzec 2015 - wychowawcy klas - A. Gnatiuk

4. Nastoletni milionerzy – przygotowanie krótkiego (max. 4 minuty) filmu przedstawiającego historię osób, które w młodym wieku zarobiły swój pierwszy milion. Pokazanie, że warto realizować swoje pomysły, dzielić się nimi z innymi. Luty-marzec 2015 - A. Wojsławski

5. Własna firma, czy praca w korporacji. Przedstawienie różnic wynikających z tych dwóch form zatrudnienia. Wskazanie plusów i minusów dla każdej z nich. Styczeń - 2015 - A. Gnatiuk

6. Przeprowadzenie ankiety predyspozycji zawodowej uczniów. (Ankieta powinna być opracowana przy konsultacji doradcy zawodowego). Wyniki ankiety, wraz z komentarzem powinny być omówione na forum klasy, a indywidualny komentarz przekazany rodzicom (opiekunom) ucznia. Luty - 2015 A. Gnatiuk

7. Zorganizowanie w szkole (bądź w równoległych klasach) dnia, podczas którego zaprezentowane zostaną różne ścieżki rozwoju zawodowego. Założeniem jest przedstawienie różnych dróg dojścia do danego zawodu/stanowiska. Kwiecień - 2015 dyrektor szkoły - A. Gnatiuk

8. Ułożenie i wykonanie (nagranie) wiersza poświęconego różnym zawodom, wiersz powinien zawierać jak najwięcej opisów czynności wykonywanych przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. Luty - 2015 - wychowawcy ZZP

9. Kalambury – jaki to zawód, ogólnoszkolny konkurs w którym przedstawiciele klas odgadują (na zasadzie kalambur), jaki zawód jest prezentowany.
Marzec - 2015 - wychowawcy ZZP

10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła zawodowych perspektyw”, w formie e-learning Grudzień - 2014 dyrektor szkoły-A. Gnatiuk
     

Koordynator szkolny konkursu „Szkoła zawodowych perspektyw”
Agnieszka Gnatiuk


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego