Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu

56-100 Lubiąż

ul. A. Mickiewicza 1

tel. 71 389 72 14

 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 296442
  • Do końca roku: 94 dni
  • Do wakacji: 267 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-09-28

  Imieniny: Libuszy, Wacławy

 • Kontakt

  TEL/FAX:  071 389 72 14
  dodatkowe telefony:
  tel. komórkowy do sekretariatu:  
  532 744 273
  tel. komórkowy do pedagoga:     532 656 675
  E- mail:
  zsslubiaz@op.pl

Projekt patriotyczny – Piękna Nasza Polska Cała

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu po raz kolejny przystąpił do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza Polska Cała.

Główne założenia i cele :

1. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

2. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

3. Dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

4. Poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

5. Uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

6. Przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

7. Budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

8. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka.

Projekt jest przeznaczony dla zainteresowanych placówek oświatowych, opiekuńczych, kulturalnych i wychowawczych, np. przedszkola, szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno - wychowawcze, szkoły przyszpitalne, domy kultury itd. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.

Realizacja działań projektowych była zaplanowana od 25 września 2022 roku do 25 czerwca 2023 roku.

Projekt był zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023.

W czerwcu koordynator sporządziła szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań projektowych, które zostało przesłane wraz ze zdjęciami do Organizatora. Szkoła, koordynator oraz nauczyciele za udział w Programie otrzymali certyfikaty.

 

 

Koordynator projektu w ZSS w Lubiążu

Anna Bednarek.

Galeria zdjęć